Přeskočit na obsah

Andělé strážní jsou s námi už 4000 let. Jak ke mně poprvé promluvili?

anděl strážný
Anděl strážný je s námi spjatý od nepaměti. Podle některých pramenů jsou první zmínky o jejich existenci staré už 4000 let, kdy lidé formovali první kolébky civilizace. Postavičky s křídly, jak je známe dnes, to ještě zdaleka nebyly. Kdo jsou andělé strážní a jak s nimi komunikovat? Povím vám příběh mého prvního setkání s jedním z nich.

ANDĚL STRÁŽNÝ

Jsou s námi stále, nikdy nás nenechají ve štychu ani neopustí. Řeč je o andělech strážných, kteří bdí nad každým z nás. Váš anděl strážný může být jeden nebo také jich můžete mít více. Sami jste si jejich celkový počet zvolili ještě před svým narozením na úrovni své duše při plánování svého životního poslání. Určili jste si své anděly, kteří vám pomůžou jej naplnit.

Anděly strážné společně s vámi do pozemské roviny posílá archanděl Metatron. Navracejí se společně s vámi z pozemské roviny, až nastane váš přirozený čas.

Vaši strážci jsou s vámi každý den. Nikdy vás však neruší ani “nešmírují”. Vnímají vás jako energickou záři. Nemusíte se tedy bát, že by vás vystavovali nepříjemným situacím, když jste v soukromí. Jsou vašimi rádci, posílají vám znamení, vnukávají nové nápady. Ukazují směr vaší cesty.

Možná někdy cítíte silný pocit, že byste měli někomu zavolat. Případně se objednat k lékaři nebo si přečíst novou knihu. Andělé vás podporují, abyste se rozvíjeli a používali své dary. Vedou vás. Jejich primárním cílem je nasměrovat vás k vašemu životnímu poslání.

Těmto bytostem se říká “andělé strážní”, protože se ze všech sil snaží zajistit vaše bezpečí. Ochraňují vás, vedou a podporují. Jejich možnosti jsou však limitovány, proto jsou pouhými prostředníky, kteří nasměrovávají. S konkrétními prosbami a potřebami vám pak mohou pomoci jednotliví archandělé, kteří mají vyšší schopnosti.

Anděly strážné skvěle vidí malé děti díky své velké jasnozřivosti. Jak postupně ratolesti stárnou, bývá často tento dar utlumován, až se úplně uzavře a děti o něj přicházejí.

TISÍCE ANDĚLSKÝCH LET

Myšlenka andělů strážných je stará tisíce let. Podle historiků první zmínka o těchto éterických bytostech, které stráží každého z nás, pochází ze starověkého náboženství jménem “zoroastrismus”. Zakladatelem byl prorok Zarathustra, který podle legend žil v oblasti dnešního Íránu. Jeho učení se v dobách před Kristem stalo hlavním náboženstvím kolébek lidské civilizace v Mezopotámii a Persii.

Zarathustra hovořil o nadpřirozených patronech lidí, kteří nad nimi bdí. První zmínky popisují anděly strážné jako abstraktní energické bytosti. Dnešní klasické vyobrazování andělů lidé obecně přijali až v dobách křesťanství. Existují dva názory na to, kdy měl Zarathustra žít; jeden názor uvádí období kolem 2 tisíc let před naším letopočtem, další prameny jeho život zasazují do období asi 600 let před Kristem. Z toho vyplývá, že lidé podle některých učenců mohou přítomnost andělů vnímat už více než 4000 let.

Zarathustra

Faravahar, hlavní symbol zoroastrismu

NENÍ ANDĚL JAKO ANDĚL

Andělem strážným se nikdy nestávají vaši milovaní zemřelí. Je to mýtus, který andělé vyvracejí. Andělé strážní jsou vždy poslové světla. S nimi i dalšími anděly či archanděly se cítíte vždy příjemně, láskyplně, hezky. Do ničeho vás nikdy nenutí, nic vám nepřikazují, ničím vás nestraší. Nesoudí, nekritizují. Je mnoho nízkých energií, entit i padlých andělů, kteří se snaží dostat do vaší přízně a podsouvají vám, že jsou vašimi anděly. Poznáte je podle agresivní energie a negací. Vyvíjejí na vás tlak, přikazují vám, co dělat, nerespektují vaši osobní volbu. Nebudete se s nimi cítit hezky. V takovém případě okamžitě ukončete spojení, povolejte na pomoc archanděla Michaela, aby vám pomohl odstřihnout se od nízkých energií.

Při spojení s anděly vám můžou energicky pomoci krystaly. Nejsilnějším duchovním krystalem je ametyst. Přes jeho vysoké energické vibrace se žádná nízká energie nikdy nedostane. Pokud chcete mít jistotu, že opravdu mluvíte s anděly, ametyst je zárukou správného spojení. Pomoci při komunikaci vám můžou také andělské karty.

Například karta “Anděl strážný” z balíčku andělských karet “Andělská znamení” vás vybízí, abyste se propojili se svými duchovními průvodci. Pokud neznáte počet svých andělů strážných, přiložte si kartu do srdeční oblasti a zeptejte se ve svém nitru: “Kolik andělů strážných mám u sebe?” Číslo, které vstoupí do vaší mysli, přináší informaci o počtu vašich andělů strážných.

ANDĚL STRÁŽNÝ: OBJEVTE JEHO JMÉNO

Pokud ještě neznáte jméno svého anděla strážného či andělů strážných, můžete jej hravě objevit. Vezměte si kalendář, kde jsou vypsaná křestní jména. Listujte jím a namátkou ho někde otevřete. Stránka, na které jste, vám přináší jména. Zeptejte se své vlastní intuice, které z uvedených jmen vás nejvíce oslovuje? Odpovědí na tuto otázku je jméno, které patří vašemu andělu strážnému. Ten může být mužské i ženské energie. Takto hravě budete vedeni, abyste objevili své duchovní přátele.

anděl strážný

SETKÁNÍ S ANDĚLEM STRÁŽNÝM

Pamatuji si dodnes své první setkání s andělem strážným. Promluvil ke mně prostřednictvím obrazu. Babička s dědou měli dům, který koupili. Součástí dědictví onoho starého domu byl obraz s andělem strážným, který ochraňuje malé dítě. Dům byl velice starý, měl být zbourán, aby mohl být vystavěn znovu. Demolice ale nikdy neproběhla kompletně. Základy stavby včetně sklepení zůstaly nedotčeny. Jako by určitá síla způsobila, že dělníci nosné prvky domu nikdy nenarušili a nebylo potřeba je rekonstruovat.

Jednoho dne jsem se fascinovaně dívala na obraz s andělem strážným, který zachraňoval dítě před pádem ze skály. Bylo mi tehdy pět nebo šest let. Všude se bouralo a u vstupních dveří byl o zeď opřený tento obraz. Cítila jsem jasnou přítomnost energie. Najednou se anděl na obrazu pohnul a pokynul mi rukou na pozdrav. Dodnes si pamatuji, jak mne zamrazilo. Zůstala jsem zkoprněle z toho šoku stát. Anděl mi tehdy sděloval, že si nepřeje, aby obraz byl přesunut pryč z domu. Vzhledem k mému věku jsem však neměla možnost rozhodnout, co se s malířským dílem dál stane.

Obraz se v naší rodině zalíbil a byl přesunut na jiné bydliště jako doplněk, který krášlil domácnost. Byl pověšený správně a bezpečně. Pak se ale začalo dít nevysvětlitelné. Zarámované dílo opakovaně a bez jakéhokoliv racionálního důvodu padalo ze zdi na zem. Stalo se tak vždy jednou za čas. Stále a stále, dokud se obraz jednoho dne nevrátil zpátky do původního domu, kam patřil. A zůstal tam až dodnes. Přestože má dům již jiné majitele, odkaz obrazu spojený s tímto místem byl zachován.

Speciální andělská konzultace prostřednictvím Skype či Facebook Messengeru

Objevte více.

Eva Laštovičková

Mgr. Eva Laštovičková, DiS.

Motivační speaker, andělský průvodce, kouč na cestě osobního sebepoznání. Posel andělských zpráv. Autorka andělských meditací. Komunikuje s anděly a zázračným světem Univerza. Její osobní heslo zní: “Ano, používejme ve svých životech duchovno, ale zdravým a vyváženým způsobem.”

SDÍLENÍ ČLÁNKU

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zaujalo Vás toto čtení? Objevte další zajímavosti ze světa zázraků.

Pro vkládání komentářů je nutné, abyste se přihlásili ke svému facebookovému profilu.