Přeskočit na obsah

Život nalinkovaný z nebe: Naše duše si volí poslání i den, kdy tělo zemře

osud a životní poslání
Proč jsme vlastně tady? Co je naším cílem na této planetě? Otázka, která dříve či později musí napadnout každého z nás. Někteří mají to štěstí, že o svém životním poslání mají jasno odmalička, další se musejí ve světě hledat. Jedno je ale podle andělů jisté: úkol v pozemské rovině má každý z nás. Nemusí jít přitom o velkolepě znějící cíle. V Univerzu si toho volíme opravdu mnoho. Dokonce i čas a způsob, jakým naše fyzické tělo zemře.

Možná o svém životním poslání v těchto dnech přemýšlíte častěji než v minulosti. Aktuální celosvětová hrozba může nejednoho z nás přimět k bilancování a uvažování nad tím, co je vlastně smyslem života. Přes veškeré negace, které se teď snaží pohltit každého z nás, andělé upozorňují, že životní poslání je skutečně výsadou úplně každého člověka. Následující řádky mají za úkol připomenout, že naděje je stále s námi a svět se točí dál.

VŠE SI VOLÍME

Před narozením člověka je jeho duši v Univerzu představena mise, kvůli které dochází k jeho povolání do pozemské roviny. Jelikož každý má přirozené právo svobodné volby, je vždy jen na nás, zda dané osobní poslání přijmeme.

Z toho vyplývá, že ještě před naším příchodem na tento svět naše duše ví, jaké je její životní poslání. Známe podrobně svůj pozemský plán. Je nám představeno, jakým se narodíme rodičům, do jaké země a kdy. Také předem víme, jaké lidi v průběhu života potkáme, jaké překážky budeme překonávat, co je hlavní náplní našeho života. Volíme si například, kolik budeme mít partnerů a dětí, jak bude vypadat naše fyzické tělo. Řeší se také čas a způsob naší smrti, tedy návratu do Univerza.

V nebeském prostředí s láskyplnou energií nám všechny tyto informace dávají smysl. Je nám ukázáno, jak nás určitá životní zkouška obohatí, jak ji zvládneme a překonáme. Celé plánování pozemského života probíhá klidně a sebejistě. Stává se, že některé duše mohou výzvu narodit se do této reality odmítnout. Pozemská rovina je v duchovním světě označována za vůbec nejobtížnější prostředí pro naplňování životních poslání.

PROČ SI TO NEPAMATUJEME?

Pokud skutečně v Univerzu probíhá proces, během kterého si naše duše vybírá průběh celého života, jak je možné, že na Zemi nic takového nevíme? Podle duchovní rádkyně Diany Cooper každá duše při cestě do pozemské roviny prochází takzvanou “oponou zapomnění”. Až postupně si znovu rozpomínáme, za jakým účelem jsme se narodili a jaké poslání zde máme vykonat.

opona zapomnění

Střípky jasnozřivosti naší duše lze pozorovat u těch nejmenších. Nejednou jsem sama zažila děti v kojeneckém nebo předškolním věku, jak cestou v MHD či při čekání na autobus jasně reagovaly na přítomnost duchovní energie. Koukaly kamsi do prázdna, usmívaly se, reagovaly emotivně.

Duchovní jasnozřivost u dětí vydrží do té doby, než je pozemskými problémy, emocemi, starostmi a negacemi z okolí pohlcena. Dochází tak k dočasnému odloučení od duchovních darů. V průběhu života se tato energie znovu přihlásí o slovo a snaží se nám napovídat, kam bychom měli směřovat.

Stává se, že někteří z nás se odklánějí od sebe, od svého poslání. Snaží se obětovat pro druhé a jejich životem naplňovat ten svůj. Samou péčí o druhé pak nemají čas a prostor pro sebe. Andělé připomínají, že je důležité následovat svou cestu. Dát okolí prostor. Netlačit se s ostatními na jedné cestě. Měli bychom se soustředit na svou cestu a zároveň s našimi blízkými sdílet životní události.

OMEZENÝ PROSTOR A ČAS

Každá duše má předem stanovený čas, během kterého dochází k naplnění životního poslání. Ať to může být sebevíc kruté, někdy tento čas znamená jen pouhých pár dní. Mnozí klienti si u mne zpracovávají bolest a smutek ze ztráty. Jednou z příčin bývá i ztráta dítěte během těhotenství. Po tomto traumatizujícím zážitku přichází zpravidla bolest, zármutek, naštvání na osud a vztek.

V těchto případech si duše nenarozeného dítěte potřebuje odžít část svého času v pozemské rovině. Tato krátká návštěva je důležitá pro její vyšší vývoj. Pozůstalí se potřebují vyrovnat s tímto vyšším procesem, který se v pozemské rovině nikdy nedá plně pochopit.

duše v univerzu

Na světě nejsme za trest. Úkolem není trpět či čelit krutému osudu. Poslání může do našich životů zavítat až časem. Po odžití určité životní etapy a získání důležitých zkušeností. Někdy své poslání již vykonáváme, aniž bychom to věděli.

Tato slova potvrzuje příběh jedné mé klientky, která pracovala celý život jako uklízečka. Snažila se stále hledat smysl svého života, své osobní poslání. Lidé ji měli rádi, vždy si její úklid pochvalovali. Přesto si žena připadala méněcenná. Vždy opakovala – “jsem jen uklízečka” – přestože ji práce vždy bavila. Jak sama přiznala, měla v sobě uložený pocit, že by měla dokázat okolí, že má na víc.

Když se přišla andělů zeptat na své poslání, byla klientka překvapena informací, že ho již vykonává. Žena byla doslova šokována a ptala se stále dokola: “To myslíte vážně?” Během sezení jí andělé vše podrobněji osvětlili. Svým úklidem měnila energii daných prostor. Ze špinavého prostředí na čistě zářivé. Fyzicky i energicky. Jejím posláním bylo napomáhat s očistou energie daných míst.

Po této andělské promluvě se klientka přestala vnímat jako podřadná uklízečka. Naplno objevila své poslání, které si užívala. Z práce se radovala a tato energická proměna nakonec přinesla vyšší ocenění a pocit osobního naplnění.

MALÉ – VELKÉ ČINY

Životní poslání je téma, které bývá během andělské terapie otevíráno často. Naposledy má klientka dostala od andělů odpověď: “Tvé poslání je RADOST”. Touto odpovědí byla velmi zaskočena. Proto jsme požádaly anděly o doplnění, které přineslo rozšiřující informace. Klientka se měla při své pouti pozemskou rovinou naučit cítit radostně. Radost si užívat a šířit ji skrze sebe do okolí. Svou radostí pak motivovat a proměňovat kolem sebe energii.

Lidé často od životního poslání očekávají velké věci, případně nutnost věnovat se duchovním činnostem. Přesto mnohdy bývá náš cíl ukrytý tam, kde bychom ho nečekali.

Někteří z nás přišli do pozemské roviny v průběhu celého svého života naplnit hned několik úkolů. Vše přirozeně vyplyne z událostí a životních situací. Andělé potvrzují, že životních cílů může být víc. Zdůrazňují, že každý je mimořádný, má svou cenu, hodnotu a výjimečnost. Každé poslání je důležité a všechna jsou potřebná.

Speciální andělská konzultace prostřednictvím Skype či Facebook Messengeru

Objevte více.

Eva Laštovičková

Mgr. Eva Laštovičková, DiS.

Motivační speaker, andělský průvodce, kouč na cestě osobního sebepoznání. Posel andělských zpráv. Autorka andělských meditací. Komunikuje s anděly a zázračným světem Univerza. Její osobní heslo zní: “Ano, používejme ve svých životech duchovno, ale zdravým a vyváženým způsobem.”

SDÍLENÍ ČLÁNKU

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zaujalo Vás toto čtení? Objevte další zajímavosti ze světa zázraků.

Pro vkládání komentářů je nutné, abyste se přihlásili ke svému facebookovému profilu.