Přeskočit na obsah

Pět andělských rad pro spokojený život: Jak dosáhnout štěstí?

Pět andělských rad
Strach, závist, ztráta motivace, zabřednutí v minulosti a zkreslené vnímání reality. To je v kostce pětice témat, kterou by si dle andělů měla vyřešit každá lidská duše, která prahne po spokojeném životě. Následující řádky jsou zprostředkováním láskyplného vedení z Univerza.

Andělé nás lidi neradi poučují. Rozhodně nechtějí, aby následující řádky působily jako mentorování ztracených duší. Naopak, výsledkem má být motivace do dalšího rozvoje lidské duše, který je hnacím motorem pro cestu pozemskou rovinou. Hledáte na začátek pomoc? Můžete zkusit Andělské karty, které vás mohou nasměrovat.

1. NEDOVOLUJTE STRACHU, ABY VÁS PARALYZOVAL

Mít strach je přirozenou vlastností každé živé bytosti. Pud sebezáchovy je základním vzorcem chování. Vždy ale záleží pouze na nás, jaký prostor strach v našem životě dostane, jakou bude hrát roli.

Obavy velice rychle rostou, dovedou nás zcela pohltit. Stejně tak ale umí strach rychle odejít, pokud mu rázně nastavíme hranice. Pokud často domýšlíte situace až do extrémních katastrofických scénářů, je zapotřebí tento návyk přerušit.

Andělé dovedou při odstraňování okovů strachu efektivně pomoci. Pokud se opět začnete chytat do smyčky plné obav, udělejte pomyslný krok stranou a vystupte z rozjetých myšlenek. Buďte v mysli důrazní. Můžete si říci: „Dost. Odpojuji se od strachu.“ Uzemněte se: „Jsem tady a teď. Volím si nové možnosti.“

Pamatujte, že strach vás odklání od vašich přání. V jeho spárech se vzdalujete od přirozené volby a rozhodování. Vaše vlastní emoce se vás v takovou chvíli snaží pohltit. Pokaždé si položte otázku: „Zůstanu a uvíznu? Nebo se vydám novým směrem a uvidím, co mi tento nový pohled na věc přinese?“

Pouze a jen vy sami jste strůjcem toho, co se děje ve vaší mysli. Ve chvíli, kdy se strach začne vkrádat do vašich myšlenek, je zapotřebí dostat se energicky nad tyto pocity. Jedině tak je dokážete ovládnout. Právě pomoc andělů, o kterou v takový okamžik můžete afirmací požádat, dovede lidské duši dodat potřebnou kuráž pro získání kontroly nad vzniklou situací.

2. VÝMLUVY, ZÁVIST A ZRCADLENÍ VÁS BRZDÍ

Lidskou závist zprostředkovávají nízké energie. Lidé mívají tendenci závidět jiným úspěch. Povýšeného kolegu v práci hned přirovnávají k patolízalovi, který si svůj kariérní posun nezasloužil. Přitom za tímto krokem může často stát velké úsilí. Závistivci si ale toto vůbec nechtějí připustit. Vidí pouze zkratkovitý úspěch, kterého by také chtěli dosáhnout.

Andělé nás nikdy nesoudí. Vždy jsou tady pro nás. Jsou světlem v našich pozemských životech. Mívají to ale s námi mnohdy velice těžké. Často od nich očekáváte, že vám nadiktují, co všechno v životě změnit, abyste konečně byli spokojeni. Těšíte se na senzační zážitek ze spojení s anděly. Chcete je vidět, abyste uvěřili, že jsou.

Jsme mistři výmluv. Hledáme důvody, proč by něco nemělo jít. Proč bychom určitou záležitost, ke které nás naše duše vede, neměli dělat.

Výmluvy vyměňte za výsledky. Cestu, která k nim vede, si snažte maximálně užít. Každou překážku vnímejte jako osobní výzvu, kterou zvládnete. Závist do zdravého lidského života nepatří. Ještě nikdy nikomu na světě závist neslušela. Každému opravdovému úspěchu předchází práce, činy, trpělivost a odhodlání.

Rada andělů zní: „Vyměňte závist za motivaci.“ Pokud jste svědky úspěchu, přijměte situaci jako znamení. Také vám se může splnit vše, po čem toužíte. Nic ale není zadarmo.

závist

Andělé chtějí, abychom pamatovali na poučku o „nastaveném zrcadle“. Pokud nám něco vadí na našem okolí, je to ve skutečnosti náš problém. Dochází k principu zrcadlení. Jsme na daný jev hákliví a dostavuje se potřeba tuto věc neustále řešit.

Všímejte si, co vám na chování lidí kolem vás vadí. Zeptejte se následně sami sebe, co (nebo koho) vám tyto citlivé situace připomínají. Jakou máte na podobné téma ve svém životě zkušenost? Ve chvíli, kdy si vše uvědomíte, propusťte danou emoci ze svého života. Proces zrcadlení bude přerušen a vy k dané situaci získáte zdravý, neutrální vztah.

Podpořit vás můžete andělská afirmace: „Důvěřuji, činím, přeji a mám.“

3. VĚŘTE SOBĚ, NE JINÝM

Jedna má klientka chtěla anděly požádat o pomoc při obnově sebevědomí. Často v dětství od rodičů slýchávala rádoby motivující průpovídky, které ale fakticky fungovaly spíš opačně.

„Raději se uč, aby z Tebe něco bylo, jinak budeš zametat ulice.“

„Ty se chceš živit zrovna takhle? Tak to rovnou vzdej, na to nemáš.“

Přestože šlo často o obdobné protichůdné informace, rodiče se klientku ze svého pohledu tímto chováním snažili ochránit před životním zklamáním. Mladá žena si vše nesla s sebou i v pozdějším věku. Toto poznamenání duše pro ni bylo vyčerpávající. Varování rodičů jí stále znělo v hlavě jako ohraná deska.

Andělé jí předali poselství, že minulost její život nijak neovlivňuje. Svazující vzorec má zakódovaný pouze ve svých myšlenkách. Proto je důležité, aby si utvořila nové vize o tom, kdo je a kým si přeje být.

Žena si měla každý den opakovat anděly doporučené afirmace, aby přeměnila energické návyky své mysli. Nebylo to hned a nebylo to jednoduché, ale časem jsem se dozvěděla, že klientce se podařilo přenastavit své nitro. Začala si věřit a napsala svou první knihu pro děti. Lidé z okolí se i tentokrát snažili zpochybňovat její cíl.

„Kdo to bude v dnešní přehlcené době číst?“

Žena dala na doporučení andělů, spojila se sama se sebou a utvořila svůj vlastní plán. Slavila úspěch a vítězství.

vítězství

Každý z nás má dle andělů své osobní dary a nadání. Klíč k jejich objevení se ukrývá ve vašem nitru. Dovolte si odemknout své dary a nadání. Jak? Pokud tápete, andělé doporučují, abyste se vrátili do dětských let. Zde hledejte inspiraci.

Když jste byli malí, vaše duše byla jasnozřivější. Postupem let ji zatížily pochybnosti, negace a stresy z okolí. Nasávání energií z okolí působí na osobní víru, která nahlodává sebedůvěru a utlumuje rozkvět duchovních darů.

Často se andělů ptáte, jaké máte poslání, jaké jsou vaše duchovní dary? Snažíte se mnohdy až nezdravě „na sílu“ získávat odpovědi. Věřte, že každý může dosáhnout cílů. Vaše dary si vás najdou samy, pokud se naplno otevřete jejich příchodu a rozvoji.

Osvoboďte se z okovů strachu a podívejte se sami na sebe a na svůj život novým pohledem. Nemusíte mít strach postavit se čelem pravdě. Nesuďte se, nestyďte se, neobviňujte se.

Zeptejte se sami sebe, co dál? Co chcete? Co si přejte? Budou přicházet odpovědi. Objevíte je ve svém okolí. Andělé budou stát za vašimi zády a vždy vás podpoří.

Udělejte si osobní plán, který vás změnami provede. Nespěchejte. Uchopte změny postupně, krok za krokem. Pamatujte, že nikdo jiný to za vás nikdy udělat nemůže. Je nutné opustit komfortní zónu a vydat se za hlasem své intuice.

Pokud se nějaký plán hned nepodaří splnit, netrapte se tím. Nenechte se odradit. Zkuste to znovu. Neúspěchy jsou přirozenou součástí vaší cesty. Neúspěch není znamením od andělů, že se nemáte do změn pouštět.

4. NENECHTE SE SVAZOVAT MINULOSTÍ

Když se v přítomnosti nedaří, snažíme se vracet do minulosti a hledat v ní své štěstí. Nejčastěji se tak děje v souvislosti se vztahy. Přesvědčujeme sami sebe, že v minulosti jsme zažívali svou vysněnou lásku.

Na anděly se obrátil s prosbou o pomoc mladý muž, který byl velice úspěšný ve své práci. V osobním životě si ale připadal nenaplněný. Uzavřel se do myšlenkového vzorce, že opravdovou lásku prožil v minulosti s bývalou partnerkou. Vybavoval si jen to nejlepší a zapomínal na neshody, které ve vztahu byly.

Tím, že byl často v myšlenkách spoutaný v minulosti, nedával své lásce šanci v přítomnosti. Andělé mu předali poselství, že je důležité, aby se posunul. Minulost mu nemá co nabídnout. Muž přijal toto andělské poselství velmi rozčarovaně. Byl přesvědčený, že mu andělé potvrdí, že ona žena z minulosti je ta jediná a pravá. Dají mu návod, jak ji získat zpět.

Po několika měsících jsem se dozvěděla úžasnou novinku. Klient mi v krátkosti popsal, jak jednoho dne vyrazil do práce jinou cestou, než kterou běžně absolvoval. Díky tomu objevil novou kavárnu, ve které, jak jsem se dočetla, pracovala „ta nejusměvavější žena s krásnýma modrýma očima“, se kterou se klient začal vídat. Přítomnost zvítězila nad minulostí. Navedli tehdy muže na jinou cestu do práce andělé? Obrázek si udělejte sami. 😊

Štěstí v minulosti hledat nelze. Často se na vlně sebelítosti necháváme vlákat do uplynulých životních etap. Sami sebe přesvědčujeme, že to nejlepší tady už bylo a je nenávratně pryč. Toxické sebeobviňující myšlenky mnohdy přicházejí od vnitřního kritika, který nahlodává duši každého z nás.

„Kdybych bývala tehdy udělala něco jinak…“

Tyto sebeobviňující úvahy plné výčitek připravují naši duši o energii a stahují do tmy. Andělé chtějí, abyste vždy pamatovali na to, že jste se přišli do pozemské roviny učit, rozvíjet a pracovat na sobě i svém poslání.

Během naší cesty životem získáváme zkušenosti, rosteme a rozvíjíme se. Připomínejte si, že se nenecháte ovládat minulostí. Ponechejte si z ní hezké vzpomínky. Oceňte se za to, že díky seberozvoji již víte, co od života chcete.

5. BUĎTE REALISTIČTÍ

Jinými slovy – přijímejte fakta. Často se schováváte za zkreslený pohled na sebe i svůj život. Lhát si do kapsy ještě nikdy nikomu nepomohlo. Andělé vždy láskyplně opakují, že je důležité vidět pravdu, slyšet pravdu a naslouchat jí. Jedině tak můžete učinit změny.

Pravda není strašidelná, je naopak velice osvobozující. Všechno je prostě takové, jaké to je. Bez mlžení, polopravd, sebeklamů. Postavte se čelem sobě i svému životu. Zeptejte se své duše, co si přeje. Zeptejte se sami sebe, jaké jsou vaše osobní priority.

Vždy je důležité udělat si v životě pořádek a propustit vše, co vám již neprospívá. Hledat nové možnosti, mít plán a otevřít se novým zážitkům. Je zapotřebí začít postupně, nechtít vše najednou. Posouvat se po krůčkách. Není možné opékat buřty, jestliže teprve rozděláváte oheň. Pokud najednou začne pršet, můžete se zlobit na celý svět, protože vám andělé nesplnili vaše přání. Ničeho tím ale nedocílíte. Svět zázraků takto nefunguje. Vaše aktivní zapojení při plnění cílů je nevyhnutelnou nutností.

Závěrem andělé dodávají, že tou vůbec nejlepší cestou, na kterou můžete vyrazit, je naslouchat vlastní duši. Jedině tak poznáte původ svých osobních potřeb, kterých chcete v pozemské rovině zdravým způsobem dosáhnout.

Speciální andělská konzultace prostřednictvím Skype či Facebook Messengeru

Objevte více.

Eva Laštovičková

Mgr. Eva Laštovičková, DiS.

Motivační speaker, andělský průvodce, kouč na cestě osobního sebepoznání. Posel andělských zpráv. Autorka andělských meditací. Komunikuje s anděly a zázračným světem Univerza. Její osobní heslo zní: “Ano, používejme ve svých životech duchovno, ale zdravým a vyváženým způsobem.”

SDÍLENÍ ČLÁNKU

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zaujalo Vás toto čtení? Objevte další zajímavosti ze světa zázraků.

Pro vkládání komentářů je nutné, abyste se přihlásili ke svému facebookovému profilu.