OBECNÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE ANDĚLSKÉ NADĚJE

Nabízené služby Andělské naděje nenahrazujÍ odbornou lékařskou pomoc. Ta je vždy na prvním místě. Spoluprací s Andělskou nadějí pracujete na osobním rozvoji, energickém restartu a směřování myšlenek do přítomné roviny bytí. Andělská naděje nespolupracuje s onkologickými pacienty a lidmi se sebevražednými myšlenkami. V těchto situacích je nutná plná spolupráce s lékaři pod odborným vedením.

Klient je zodpovědný sám za sebe, své myšlenky, činy i skutky.

Klient zná ceník a sám si určuje délku a typ terapie.

Terapie na dálku se hradí předem na uvedené číslo účtu, které je přesně specifikováno po obdržení objednávky.

Objednávka na osobní terapii je závazná. Klient na uvedené číslo účtu zašle 50 % částky zvolné terapie. Konečnou částku doplatí při osobním setkání. Neomluví-li se klient do 24 hodin před domluveným setkáním, hrazených 50 % částky připadá ve prospěch Andělské naděje za čas věnovaný přípravě na terapii. Pokud se klient omluví s řádným časovým předstihem, tedy dříve než 24 hodin před terapií, 50 % zálohy bude vrácena zpět na číslo účtu klienta.

Po objednání dojde k ujednání témat, kterých se bude terapie týkat.

Andělé mají vždy na úvod terapie doplňující otázky. Vědí, co se u každého klienta děje. Chtějí ale, aby byl klient součástí terapie tím, že specifikuje a popíše své odpovědi, pocity, emoce i myšlenky. Takto klient vkládá do spolupráce osobní záměr, který jej propojuje s probíhající terapií.

Na svém fyzickém těle vždy cítím a vnímám průběh očisty. Takto Vám můžu zprostředkovat a specifikovat energická oslabení, která se projevují u Vás na fyzické rovině. Jsem Vám tedy schopna popsat konkrétně, jak probíhá očista andělská a harmonická. Ať už Vás samotných, či Vašeho domova.

Dokončení práce vždy probíhá po obdržení souhlasu od andělů. Vždy obdržím informaci, že spolupráce je řádně a dle zásad terapie v pořádku dokončena.

Poselství či popis energické harmonizace na dálku obsahuje odpovědi, vedení, doporučení, jak postupovat dál, co změnit. Každý klient má právo volby. Je tedy na každém, co se z terapie rozhodne aplikovat a začlenit do svého života. Každý klient je zodpovědný sám za sebe, osobním uchopením také za finální výsledek terapie.

Terapie nezahrnuje následné konzultace s klientem, jaké pocity má po terapii, co říká na sdělení andělů, jak se cítí v dalších dnech po terapii. Klient sám za sebe potřebuje zpracovat, uchopit a vyhodnotit výsledný vhled z celé spolupráce.

Klient si sám za sebe volí, zda má zájem pouze o poselství, nebo také o energickou harmonizaci. V průběhu harmonizace dochází k očistě mysli. Bezpečně, dle nastavených odborných postupů. Pokud klienta dlouhodobě trápí některé myšlenky, může se očista projevit na fyzickém těle. Každý na terapii reaguje jiným způsobem. Záleží na citlivosti a vnímání energií. Někdy po terapii přichází dočasná únava, bolest hlavy či jiné fyzické projevy. Dokončená terapie si může sedat časově i několik dní, kdy se může fyzické oslabení dočasně projevit. V tomto případě si sám klient určuje, zda průběh dozvuku zvládne sám, či vyhledá odbornou lékařskou pomoc.

Terapie je dobrovolná, na vlastní zodpovědnost. Přináší energické vedení, úlevu, harmonizaci a zprostředkování pravdy. Rady přinášejí obecné informace, které mají schopnost napomoci psychické a duchovní pohodě. Jedná se o duševní hygienu. Žádná z metod nenahrazuje léčbu fyzických, psychický nebo jiných zdravotních obtíží. Rady slouží k osobnímu rozvoji.

Po terapii je důležité, aby klient přijal doporučené změny a začlenil je do svého života. Tak se dosáhne maximálního úspěchu. Pokud cokoli klient neaplikuje, případně nepřijímá, výsledek nebude finální. Za toto terapeut nenese zodpovědnost.

Pokud klient nedodržuje zásady slušného chování či svým jednáním narušil důvěru spolupráce, Andělská naděje si vyčleňuje právo pro ukončení spolupráce.

Andělská naděje nabízí individuální přístup a vkládá maximální zájem při přístupu ke každému klientovi, aby společná spolupráce byla co nejvíce efektivní a přínosná.

Andělská naděje plně ctí profesionalitu a odbornost. Uznává lékařskou pomoc na první místě. A ctí zásady zdravé a vyvážené duchovní spolupráce. Andělská naděje nevěští a nehádá budoucnost. Nepraktikuje žádné nepodložené podvodné praktiky.

Andělská naděje pracuje s uvedenými informacemi od klientů pouze v rámci terapie. Ctí citlivost a soukromí klienta.

Cílem Andělské naděje je zaměření na osobní pohodu, pozitivní přístup k životu a plnění osobních snů a radostí.

Dárkové vouchery na služby Andělské naděje mají omezenou platnost, která je vždy na dokumentu uvedena. Po propadnutí termínu se voucher stává neplatným bez ohledu na skutečnost, jestli služby byly prostřednictvím poukazu čerpány.

S radostí budu Vaším průvodcem na cestě sebepoznání. Ráda Vám pomůžu najít rovnováhu při práci s osobní citlivostí. Vždy máte ve svém životě možnosti a volbu. Nikdy nejste ztraceni a na nic sami.


Mgr. Eva Laštovičková