OBECNÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE ANDĚLSKÉ NADĚJE

Nabízené služby Andělské naděje nenahrazujÍ odbornou lékařskou pomoc. Ta je vždy na prvním místě. Spoluprací s Andělskou nadějí pracujete na osobním rozvoji, energickém restartu a směřování myšlenek do přítomné roviny bytí. Andělská naděje nespolupracuje s onkologickými pacienty a lidmi se sebevražednými myšlenkami. V těchto situacích je nutná plná spolupráce s lékaři pod odborným vedením.

Klient je zodpovědný sám za sebe, své myšlenky, činy i skutky.

Klient zná ceník a sám si určuje délku a téma terapie.

Terapie se hradí předem na uvedené číslo účtu, které je přesně specifikováno po obdržení objednávky prostřednictvím Andělského obchůdku. Druhou možností úhrady je platba kartou. Objednávka je závazná.

Andělé mají vždy na úvod terapie doplňující otázky. Vědí, co se u každého klienta děje. Chtějí ale, aby byl klient součástí terapie tím, že specifikuje a popíše své odpovědi, pocity, emoce i myšlenky. Takto klient vkládá do spolupráce osobní záměr, který jej propojuje s probíhající terapií.

Dokončení práce vždy probíhá po obdržení souhlasu od andělů. Vždy obdržím informaci, že spolupráce je řádně a dle zásad terapie v pořádku dokončena.

Každý klient má právo volby. Je tedy na každém, co se z terapie rozhodne aplikovat a začlenit do svého života. Každý klient je zodpovědný sám za sebe, svým osobním přístupem také za finální výsledek terapie.

Terapie nezahrnuje následné konzultace s klientem, jaké pocity má po terapii, co říká na sdělení andělů, jak se cítí v dalších dnech po terapii. Klient sám za sebe potřebuje zpracovat, uchopit a vyhodnotit výsledný vhled z celé spolupráce.

Terapie je dobrovolná, na vlastní zodpovědnost. Přináší energické vedení, úlevu, harmonizaci a zprostředkování pravdy. Rady přinášejí obecné informace, které mají schopnost napomoci psychické a duchovní pohodě. Jedná se o duševní hygienu. Žádná z metod nenahrazuje léčbu fyzických, psychický nebo jiných zdravotních obtíží. Rady slouží k osobnímu rozvoji.

Po terapii je důležité, aby klient přijal doporučené změny a začlenil je do svého života. Tak se dosáhne maximálního úspěchu. Pokud cokoli klient neaplikuje, případně nepřijímá, výsledek nebude finální. Za toto Andělská naděje nenese zodpovědnost.

Pokud klient nedodržuje zásady slušného chování či svým jednáním narušil důvěru spolupráce, Andělská naděje si vyčleňuje právo pro ukončení spolupráce.

Andělská naděje nabízí individuální přístup a vkládá maximální zájem při přístupu ke každému klientovi, aby společná spolupráce byla co nejvíce efektivní a přínosná.

Andělská naděje plně ctí profesionalitu a odbornost. Uznává lékařskou pomoc na první místě. A ctí zásady zdravé a vyvážené duchovní spolupráce. Andělská naděje nevěští a nehádá budoucnost. Nepraktikuje žádné nepodložené podvodné praktiky.

Andělská naděje pracuje s uvedenými informacemi od klientů pouze v rámci terapie. Ctí citlivost a soukromí klienta.

Cílem Andělské naděje je zaměření na osobní pohodu, pozitivní přístup k životu a plnění osobních snů a radostí.

Dárkové vouchery na služby Andělské naděje mají omezenou platnost, která je vždy na dokumentu uvedena. Po propadnutí termínu se voucher stává neplatným bez ohledu na skutečnost, jestli služby byly prostřednictvím poukazu čerpány.

S radostí budu Vaším průvodcem na cestě sebepoznání. Ráda Vám pomůžu najít rovnováhu při práci s osobní citlivostí. Vždy máte ve svém životě možnosti a volbu. Nikdy nejste ztraceni a na nic sami.

Mgr. Eva Laštovičková