Andělská naděje
Andělská naděje

OSOBNÍ TERAPIE

Osobní setkání nabízí intenzivnější vhledy do Vašich problémů. Cílem andělské terapie je, abyste u mne zanechali veškeré strachy a obavy a odešli jste s lehkostí na duši.

Pocítíte podporu. Podíváte se na své trápení z jiného úhlu pohledu. Proberete své pocity. Bude Vám nasloucháno. Nikdy Vás nikdo nebude soudit. Propustíte veškeré své tíhy. Poznáte, že existuje cesta ven z Vašeho trápení.

Rozebereme Vaši aktuální situaci ze všech úhlů a rovin pohledu. Sami si rozhodnete, co je pro Vás nejlepším řešením. Vždy máte svobodné právo volby. Osobní setkání Vás osvobodí od tíhy emocí. Vždy ctím důvěrnost a citlivost informací, které při terapii zaznívají.

S JAKÝMI TÉMATY VÁM MOHU POMOCI?

Osobní přecitlivělost

Sebejistá komunikace

Partnerská spokojenost

Andělská komunikace a propojení s anděly

Objevení životního poslání

Vyrovnávání se se ztrátou či rozchodem

andělská terapie, osobní setkání
andělská terapie, osobní setkání

Naučíte se cítit dostatek lásky. Poznáte své osobní průvodce, anděly i anděla strážného. Osvobodíte se od rodové tíhy a generační zátěže. Uvolníte osobní bloky a beznaděj. Uchopíte láskyplně a sebejistě nastavování hranic okolí. Naučíte se pracovat s energií zázraků, vizualizacemi, afirmacemi a zhmotňováním. Poznáte, jak si vyplnit své sny. Ukážu Vám cestu, jak najít Vašeho partnera duše.

Osobní terapie Vám přinese nasměrování, motivaci, podporu a klid do Vašeho nitra. Duševní hygiena je tou nejlepší péčí o Vaše nitro.

Pravda je klíčem k osobnímu přijetí
Pravda je klíčem k osobnímu přijetí

Při osobní konzultaci si můžete sami zvolit, zda budete chtít ke spolupráci přizvat anděly. Není nutné, abyste měli skálopevné přesvědčení o existenci duchovního světa. Můžete získat inspirativní poselství. Na Vás vždy jen bude, zda se daným doporučením budete řídit a začleníte jej do svého života. Svět Univerza nemusí být při terapii vůbec přítomen. Vše sladíme dle Vašich představ a přání.

Cílem konzultace je, abyste získali odpovědi, vhledy, motivaci a podporu. Předem si vždy určíme témata, Vaše priority a oblasti, které byste chtěli probrat.

NABÍDKA TERAPIÍ

Zvolte si, jaký přístup Vám bude nejvíce vyhovovat. Pokud byste rádi nejprve konzultovali vhodnost výběru Vaší terapie, velmi ráda Vám zprostředkuji podporu při rozhodování.

Andělská terapie

Výklad andělských karet

Andělská konzultace

Andělský koučink

Energická harmonizace a podpora

Kineziologie One Brain

Cena se při osobním setkání řídí délkou trvání, nikoli typem terapie. 

Setkání 60 minut


1.500 Kč

Setkání 90 minut


2.000 Kč

Setkání 120 minut


2.500 Kč

CHCI SE OBJEDNAT

Objednávka na osobní terapii je závazná. Po obdržení Vaší objednávky se s Vámi spojím a domluvíme se na termínu osobního setkání. Platbou předem uhradíte 50 % částky zvolené terapie. Konečnou částku doplatíte při osobním setkání. Platební podklady a podrobný popis adresy Vám budou zaslány e-mailem.

Neomluvíte-li se do 24 hodin před domluveným setkáním, hrazených 50 % částky připadá ve prospěch Andělské naděje za čas věnovaný přípravě na terapii. Pokud se omluvíte s řádným časovým předstihem, tedy dříve než 24 hodin před terapií, 50 % zálohy Vám bude vráceno zpět na číslo Vašeho účtu.